Sinustakin Kielolainen?

Tuemme yrityksiä haastavassa alkuvaiheessa ja autamme rakentamaan startupeista kasvuyrityksiä.

Me olemme Kielo, 100% yksityisomisteinen startup -sijoittaja, yritysyhteisö ja enkelisijoittajaperhe, jonka päätarkoitus on luoda uusia kasvuyhtiöitä Ouluun ja koko Pohjois-Suomeen. Kielo on aktiivinen toimija Oulun startup-ekosysteemissä ja auttaa kaikkia alueen startupeja ja kasvuyhtiöitä.

Automatisaatio, robotisaatio, keinoäly ja digitaaliset alustat muokkaavat kaikkia aloja teollisuudesta hoivaan ja tietotyöhön. Myös rakentamiseen. Tähän on herätty rakennusalalla. Huomattu tulevaisuuden haasteet ja maailman muuttuminen.

Sitra nostaa ansiokkaasti megatrendeissä: – Hyvinvointi on tärkein yhteiskuntapolitiikan tavoite. Luonto elpyy ja hyvinvointi kasvaa, vaikka talous ei kasva.

Mitä älykäs rakentaminen ja asuminen sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa viisaasti rakentamista, ihmisiä varten. Tarkoittaa kiertotaloutta, hyvää laatua, kestävää kehitystä, ihmisten tarpeiden huomioimista, viisaita ratkaisuja.

Tärkeää päästä esimerkiksi kiertotaloudessa sanoista tekoihin.

Kiertotalouden tausta-ajatuksena on, että ihmiskunta ei pysty käyttämään loputtomasti neitseellisiä luonnonvaroja, vaan tarvitaan viisaampaa resurssien käyttöä. Kiertotaloudessa lähtökohtana tulisi olla mahdollisimman tehokas kierto ja jätteen synnyn ehkäisy, ei siis jätteen määrällisesti mahdollisimman suuri hyödyntäminen raaka-aineena tai energiana.

Tähän ohjaa myös EU tasoinen jätedirektiivi, joka pyrkii erityisesti edistämään jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Jätepolitiikassa tulee noudattaa ensisijaisuusjärjestystä: jätteen synnyn ehkäisyä, valmistelua uudelleenkäyttöön, kierrätystä, muuta hyödyntämistä ja loppukäsittelyä.

Näitä asioita kannattaa miettiä. Miten asioita voidaan tehdä uudella tavalla, viisaammin?

Innovaatiovalmennus alkaa Kielolla, Oulussa 5.2.2018 aiheina älykäs rakentaminen ja asuminen. Osallistujalle maksuton. Ilmoittautuminen alkanut, tule mukaan https://www.eventbrite.com/e/innovaatiovalmennus-alykas-asuminen-ja-rakentaminen-tickets-41517828944

Kirjoittajana Marja-Liisa Kankaala InnoOk / Innovaatiovalmentaja.